Bor Madeni Nelerde Kullanılır?

Bor, doğal olarak oluşan bir elementtir. Doğada, oksitler ve boratlar adı verilen birkaç farklı bileşik oluşturan diğer doğal elementler ile birlikte bulunur. Boratlar, okyanuslarda, tortul kayaçlarda, kömürde ve bazı topraklarda olmak üzere doğada yaygın olarak dağılmıştır. Kayaçlardaki bor konsantrasyonu bazal tonlarda 5 mg / kg’dan, şeyllerde 100 mg / kg’ya kadar değişir. Okyanusta, bor konsantrasyonu yaklaşık 4.5 mg / litredir.

Piyasadaki en önemli borat ürünleri ve mineralleri boraks pentahidrat, boraks, sodyum perborat, borik asit, kolemanit ve üleksittir.

Borik asit ve birçok borat düşük seviyelerde, suda ve tükürük ve kan gibi biyolojik sıvılarda çözünür. Borik asit veya boratlar, nötr pH’ya yakın olan bu sıvılarda eritildiğinde, mevcut ana moleküler tür borik asit ve az miktarda borat anyonudur. Borat anyonunun miktarı, daha alkalin (veya daha yüksek pH) çözeltilerde daha fazladır.
Bununla birlikte, sodyum perborat diğer boratlardan farklıdır. Hidrojen peroksit artı metaborat vermek üzere çözündüğü suyla reaksiyona girer. Oksitleyici özelliklere sahip hidrojen peroksit oluşturduğu için, sodyum perboratın kimyasal ve toksikolojik özellikleri diğer boratlardan biraz farklıdır ..

Borun bazı kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

 • Yakıtlar
 • Boya
 • Kağıt
 • Plastikler
 • Parlatıcılar
 • Kauçuk
 • Katalizörler
 • İlaç
 • Parlatıcılar
 • Kauçuk lateks (bir koruyucu olarak)
 • Bir dizi işleme çözeltisinde pH kontrol etmek için tamponlar
You might also like

More Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü